Nauka w Australii

blog AusNauka w Australii to nie tylko prestiż, ale i możliwość poznania odmiennej kultury, doskonalenia języka angielskiego i zdobycia doświadczenia, zarówno życiowego, jak i zawodowego. Przede wszystkim jednak, Australia jest krajem bardzo przyjaznym, dobrze rozwiniętym i oferującym świetne perspektywy.

Australia jest jednym z trzech krajów, do których najczęściej wyjeżdża się na studia (zaraz po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii). Co roku w Australii naukę podejmuje ok. 200 000 studentów zagranicznych, z czego 2%, to Polacy.

Zalety nauki w Australii

  • Studenci mogą pracować legalnie podczas nauki (part-time)
  • Podczas częstych przerw wakacyjnych mogą podjąć legalną pracę full-time.
  • Australia dysponuje wieloma światowej sławy uniwersytetami i college’ami, które kształcą w przyjaznych warunkach i na wysokim poziomie.
  • Nauka w Australii to pewność zdobycia pracy na całym świecie.
  • Australia jest jednym z najbezpieczniejszych krajów świata.
  • Niskie koszty utrzymania i wysokie zarobki sprawiają, że studenci mogą się sami utrzymać.
  • Mnogość sposobów na spędzanie wolnego czasu sprawia, że żaden dzień nie jest nudny. W przerwach możesz uczyć się nurkowania, surfingu, a także opalać się na słonecznych plażach i zwiedzać Australię.
  • Klimat jest bardzo sprzyjający, co przekłada się na jakość życia.
  • System edukacyjny jest nie tylko nowoczesny, ale i elastyczny. Zajęcia są urozmaicone i dopasowane do potrzeb studentów.
  • Przygotowanie wyjazdu to stosunkowo prosta procedura, która nie wymaga nawet wizyty w ambasadzie.

Co jest konieczne do nauki w Australii?

1. Znajomość języka

Pierwszym i najważniejszym warunkiem jest dobra znajomość języka angielskiego. Każdy uniwersytet i college ma własne wytyczne dotyczące poziomu językowego, jednak zazwyczaj jest to poziom B2 dla kursów zawodowych i C1 dla uniwersytetów. Znajomość języka należy poświadczyć odpowiednim certyfikatem – najczęściej jest to IELTS.

Jeżeli student nie zna języka angielskiego na wystarczającym poziomie, musi zapisać się na kursy językowe i rozpocząć naukę na uniwersytecie lub w college’u po ich ukończeniu.

2. Odpowiednie wykształcenie

Zarówno w college’ach, jak i w instytutach TAFE (państwowych szkołach, które prowadzą kursy zawodowe) wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Jeżeli uczeń zdał maturę w Polsce, może wnioskować o przyjęcie na australijski uniwersytet. W procesie rekrutacji będą liczyć się wyniki w nauce i te ze świadectwa maturalnego.

3. Wiza

Nauka w Australii możliwa jest po uzyskaniu wizy studenckiej. Wiza taka wydawana jest na czas dłuższy niż 3 miesiące, a w praktyce na czas, jaki trwać będzie nasza nauka z uwzględnieniem wakacji. Od kwietnia 2005 roku zasady ubiegania się o wizę studencką zostały uproszczone i aplikować można o nią nawet przez Internet. Nasza obsługa studentów i uczniów ubiegających się o wyjazd na wizie studenckiej jest całkowicie bezpłatna.

Zapraszamy do kontaktu na specjalny nr telefonu: 533 986 936 lub na formularz poniżej:

Konsultacje wizowe

O nas

Wiza studencka dla wszystkich

Pobierz broszurę!