Australia obywatelstwo

Kwestie obywatelstwa w Australii, to temat rzeka. Ogólnie rzecz biorąc każdy, kto jest stałym rezydentem i spędził w Australii więcej niż 4 lata, ma prawo ubiegać się o przyznanie australijskiego obywatelstwa.

Władze Australii zachęcają do ubiegania się o obywatelstwo, choć nie jest ono wymagane. Ogromną zaletą przyjmowania australijskiego obywatelstwa, jest fakt, że nie musimy zrzekać się obywatelstwa swojego kraju pochodzenia, chyba, że nasz kraj macierzysty każe nam zrzec się tego obywatelstwa, które wcześniej posiadaliśmy.

Jeszcze jakiś czas temu, obywatel Australii, który chciał przyjąć obywatelstwo innego kraju, musiał zrzec się obywatelstwa australijskiego. Ostatnimi czasy jednak ta restrykcja została zniesiona, gdyż okazywało się, że z kraju bezpowrotnie wyjeżdża wielu wysokiej klasy specjalistów. Na chwilę obecną przepisy dotyczące obywatelstwa są znacznie uproszczone i korzystniejsze.

Kto dostanie obywatelstwo w Australii?

Obywatelem Australii można zostać pierwotnie, w sytuacji, gdy jedno z naszych rodziców jest obywatelem Australii, a my nie skończyliśmy 18 lat. Można też dostać jest wtórnie na podstawie bycia rezydentem stałym i spełnienia dodatkowych wymogów, głównie w odniesieniu do długości pobytu w Australii, w ramach pobytu stałego

Obywatelstwo (przez nadanie) wydaje się osobie, która:

  • Jest stałym rezydentem Australii.
  • Jest świadoma praw i obowiązków, wynikających z przyjęcia obywatelstwa (nie dotyczy osób powyżej 60 roku życia).
  • Przebywała legalnie w Australii przez okres co najmniej 4 lat,
  • W ciągu ostatnich 4 lat nie przebywała poza Australią dłużej niż 12 m-cy (w sumie)
  • W ciągu ostatniego roku, nie przebywała poza Australią dłużej niż 90 dni.
  • Jest osobą niekaraną
  • Zda „Test na obywatela”, który zawiera w sobie ocenę podstawowej znajomości języka oraz wiedzy na temat Australii i jej obywateli.
  • Ma w planach zamieszkiwanie Australii lub utrzymywanie z nią stałego związku.

Australijskie obywatelstwo – korzyści i ograniczenia

Osoba, która uzyskuje obywatelstwo Australii, jest pełnoprawnym rezydentem, który może bez ograniczeń pracować i mieszkać w kraju. W odróżnieniu do stałej rezydentury, obywatelstwo upoważnia nas do głosowania w wyborach, posiadania australijskiego paszportu czy obejmowania niektórych stanowisk (np. związanych z obronnością państwa).

Jak przyjąć obywatelstwo Australii?

Jeżeli imigrant spełnia określone warunki, może wystąpić z wnioskiem o nadanie obywatelstwa i odebrać je od naczelnika gminy, którą zamieszkuje. W Australii nadanie obywatelstwa ma często charakter masowy i organizowane jest przy okazji obchodów święta narodowego Australia Day.

Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji – pod specjalny nr telefonu: 533 986 936 , lub na formularzu poniżej:

Konsultacje wizowe

O nas

Wiza studencka dla wszystkich

Pobierz broszurę!