Wiza turystyczna do Australii

Wiza turystyczna to doskonały sposób na zwiedzanie Australii czy odwiedziny u znajomych bądź rodziny. Procedura załatwiania wizy turystycznej jest stosunkowo prosta i nie zajmuje wiele czasu.

 

O wydanie wizy turystycznej na czas nie dłuższy niż 3 miesiące, mogą ubiegać się mieszkańcy państw Unii Europejskiej, Norwegii, San Marino, Lichtensteinu, Szwajcarii, Watykanu, Monako, Andory i Islandii, którzy posiadają ważny paszport. W tym celu należy wypełnić wniosek online (w języku angielskim), który dostępny jest na stronie http://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor.htm.

Australia wiza turystyczna – eVisitor

Po przyznaniu wizy turystycznej eVisitors, konieczne jest spełnienie określonych warunków:

 

  • Turysta nie może podejmować pracy zarobkowej, za wyjątkiem pracy w wolontariacie, na którą zezwolenie wydaje Departament Imigracji i Ochrony Granic Australii. Dozwolony jest natomiast udział w konferencjach i spotkaniach biznesowych. Ten punkt jest niezwykle ważny, bowiem praca na wizie turystycznej może skończyć się wysoka grzywną, deportacją i zakazem wjazdu na teren Australii przez kilka lat.
  • Wyjeżdżający nie może być karany przez okres ostatnich 12 miesięcy, łącznie z wyrokami w zawieszeniu.
  • Zabronione jest podejmowanie nauki oraz kursów, trwających dłużej niż 3 miesiące.
  • Podczas podróży i wjazdu na teren Australii, nie można chorować na gruźlicę.

 

Żeby pobyt w Australii był bezpieczny, wskazane jest wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego dla siebie i członków rodziny. Wiza eVisitors uprawnia do przebywania w Australii tylko przez 3 miesiące, jeżeli chcemy zostać w kraju dłużej, konieczny jest wyjazd choćby na jeden dzień i możemy ponownie wrócić na 3 miesiące.

 

Jeżeli przewidywany pobyt będzie dłuższy, niż 3 miesiące, należy ubiegać się o wizę turystyczną Visitor visa (s/c 600) – Tourist Stream. Wiza ta jest również zalecana, jeżeli osoba, która chce wyjechać:

 

  • Ma problemy zdrowotne.
  • Ukończyła 75 rok życia.
  • Była karana w ciągu ostatnich 12 miesięcy (dotyczy także wyroków w zawieszeniu).

 

Wyjazd do Australii możliwy jest nawet tuż przed upłynięciem terminu ważności wizy, a i tak pobyt w kraju może trwać tyle czasu, na ile wiza została wystawiona, czyli 3, 6 lub 12 miesięcy. Wnioskując o wizę, należy podać faktyczny czas pobytu, ponieważ wizy na pobyt dłuższy, są rozpatrywane bardziej restrykcyjnie, niż te, które przewidują krótkie pobyty. W zależności od typu wizy, może być ona jednorazowa lub uprawniająca do wielokrotnego odwiedzania kraju w danym czasie.

Opłata za wydanie wizy turystycznej

Jeżeli aplikujemy o wizę poprzez system internetowy, jej wydanie jest bezpłatne. Jeśli natomiast składamy papierowy wniosek w ambasadzie Australii w Warszawie, opłata za wydanie wizy wynosi 70 dolarów australijskich.

 

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o przyznanie wizy, to ok. 2 tygodni. Wiza natomiast rejestrowana jest elektronicznie i nie wymaga wklejki do paszportu. W niektórych przypadkach wydanie wizy turystycznej może być poprzedzone wnioskiem o przedstawienie stanu swojego konta albo potwierdzenia z uczelni lub miejsca pracy.

Work & Holidays (SUBCLASS 462)

Wiza Work and Holiday, to wiza turystyczna, która uprawnia nas do podjęcia pracy w Australii. Przyznawana jest na okres 12 miesięcy i przeznaczona dla osób w wieku 18-31 lat. Z tego rodzaju wizą u jednego pracodawcy możemy pracować nie dłużej niż 6 miesięcy, ale jej uzyskanie nie jest proste, bo przyznawana jest w roku tylko 200 Polakom. Koszt wizy „Zwiedzaj i Pracuj”, zaczyna się od 420 dolarów australijskich i można z niej skorzystać tylko raz w życiu.

 

Jeżeli planują Państwo wycieczkę do Australii, służymy pomocą w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu pod specjalny nr telefonu: 533 986 936, lub na formularzu poniżej:

Konsultacje wizowe

O nas

Wiza studencka dla wszystkich

Pobierz broszurę!