Emigracja przez edukację

 

Australia

Jednym z najlepszych sposobów na emigrację do Australii jest emigracja poprzez edukację.

 

Wielu naszych klientów, zanim przejdzie proces weryfikacji szans na pobyt stały, jest przekonanych, że ich zawód zdobyty kosztem nauki, stresów i wyrzeczeń da im dostęp do australijskiego rynku pracy. Najczęściej jednak jest tak, że zawody stawiane w Polsce na piedestale nie dają zbyt dużych szans na uzyskanie stałego pobytu w Australii.

 

Wielu klientom trudno jest uwierzyć, że mając ukończone wymagające studia w Polsce, nie mają żadnych szans na emigrację. Jeśli nie posiadają żadnych dodatkowych kwalifikacji zawodowych, to często pozostaje jedynie przekwalifikowanie się zgodnie z preferencjami rynku australijskiego.

 

Już 2-letnia nauka na odpowiednim kursie w Australii daje prawo do ubiegania się o pobyt stały w tym kraju.

 

Chcesz emigrować albo studiować w Australii? Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji – pod specjalny nr telefonu: 533 986 936 , lub na formularzu poniżej:

Konsultacje wizowe

O nas

Wiza studencka dla wszystkich

Pobierz broszurę!