Wyjazd do Australii na stałe

Australia to kraj ogromnych możliwości. Najlepszej klasy college i uniwersytety, wysoki standard życia, satysfakcjonujące zarobki i fantastyczny klimat – to skłania coraz większą liczbę ludzi do tego, żeby wyjechać do Australii na stałe. Żeby tego dokonać, trzeba wybrać jedną z dwóch możliwości: zacząć od nauki w tym kraju, albo starać się o wizę na pobyt stały.

Pobyt stały po studiach

Statystyki mówią, że najlepszym sposobem jest właśnie zaczęcie od edukacji w tym kraju. Co prawda, posiadając wykształcenie i znajomość języka, możemy bezpośrednio wystosować wniosek o wydanie stałego pozwolenia, ale niestety wszystko rozbija się o różnice między Polską a Australią. Nasze uczelnie nie należą do światowej czołówki. Polskie wykształcenie nie jest gwarancją zdobycia pracy nawet u nas, nie mówiąc już o światowych rynkach. Natomiast edukacja, jaka istnieje w Australii, to przepustka do miejsc pracy na całym świcie. Tak więc aby zdobyć pewną i dobrze płatną pracę w Australii, dobrze jest posiadać dyplom właśnie stamtąd.

Kiedy kończy się wiza studencka, to zależnie od tego jak mocne mamy „papiery”możemy znaleźć pracę w Australii i ubiegać się o pozwolenie na pobyt stały. Na tym etapie wiemy już, jakie są tutejsze realia, znamy doskonale język, rozumiemy kulturę i obyczaje, a także możemy podjąć decyzję, czy chcemy mieszkać właśnie w tym kraju.

Ukończenie studiów na uniwersytecie w Australii daje absolwentowi prawo do wizy absolwenckiej i czas na zdobycie doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie. Jest to też czas na znalezienie pracodawcy i wypełnienie krystriów wymaganych od kandydata na rezydenta w Australii.

Wiza na pobyt stały

Drugą opcją stałego pobytu w Australii, jest bezpośrednie ubieganie się o wydanie wizy na pobyt stały. Ta ewentualność niesie za sobą jednak pewne trudności. Po pierwsze, musimy określić w jakim trybie emigrujemy; rodzinnym, biznesowym, czy zawodowym? Trzeci typ jest najczęstszy i związany z określonymi wymogami co do wieku, znajomości języka, wykształcenia i długości stażu. Mając dobry mix wspomnianych komponentów pozostaje nam przygotować budżet i uzbroić się w cierpliwość. Uzyskanie wizy na pobyt stały, bez studiowania w Australii, jest trudniejsze, ale możliwe.

Kompleksowo zajmujemy się przygotowaniem dokumentów oraz załatwieniem kwestii prawnych, związanych z wyjazdem. Kontaktując się z nami, dowiesz się:

  • Jakie są Twoje szanse na wyjazd do Australii na stałe oraz z jakich programów możesz skorzystać.
  • Jaki będzie koszt takiego wyjazdu.
  • Jak i gdzie szukać pracy, żeby uzyskać jak najwyższe wynagrodzenie.
  • Jak zrealizować swój plan wyjazdu, czego się spodziewać, czego wystrzegać.
  • Jakie są przepisy prawa australijskiego, a także przywileje i obowiązki, osób, które wyjeżdżają do tego kraju.

Wyjazd na stałe do Australii, to poważna decyzja. Bez względu na to, czy zaczynasz od nauki, czy masz zamiar założyć firmę w tym kraju – nasza pomoc może okazać się nieoceniona.

Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji – pod specjalny nr telefonu: 533 986 936, lub na formularzu poniżej:

Konsultacje wizowe

O nas

Wiza studencka dla wszystkich

Pobierz broszurę!